8D Audio Liyathabaraa DJ Remix Lyrics

8D Audio Liyathabaraa DJ Remix Lyrics

liyatambara mudu kusumaki a tavusange dahane sama bindina na loke jive ayayi na loke jive ayayi...// mayava mayava lova ravatana sihinayaki sihinayaki andure pavena vinave tat atara mṛdu svare ayamayi ma hadata rasa genena maduvita ayayi liyatambara... miringuvaki miringuvaki apa ravatana dura ata sitijayaki ima nopenena nil nayana bingukalaki net saraya sumuduyi mage jive vali katare diya binda ayayi liyatambara...