Aa maga Ketiy Lyrics

Aa maga Ketiy Lyrics

a manga ketiyi yayutu manga durayiniraturu nuvanasin taranaya kala yutuyime arambumayi mavata bo durayinuvanin avadiyen yayutu bava danim me manga tanitala sema sel tala hamuvevi sita savi nobinda emanga geva diri vadajayaima dakimi aditanina manga ketiyisavun muvattiyan sema vaga valasun hamuvevi nuvanasa nohara kalana mitu sita handunataranaya karami manga sondina manga ketiyiniraturu nuvanasin taranaya kala yutuyinuvanin avadiyen yayutu bava danimniraturu nuvanasin taranaya kala yutuyi