Aadare Mal Melavena Gini Awilena Gimhane Lyrics

Aadare Mal Melavena Gini Awilena Gimhane Lyrics

adare mal malavena gini avilena gimhane...kavuruda vasantaye sisilasa mehi gena aveadare mal malavena gini avilena gimhane... ginikandu atarada malsamaya udavi manaram..umatuya malin malata duvapana avidina bingukanliyagomu tula alinde...jayadeva gayayi madhura gita govinde... kandulin pavasa nivagat detolaga sinaha kusum...giragin giraga ridi jaladhara rangana rangumratri prathama praharaye....makaranda rande tuda tuda paramanande...