Aaloke Bihiwi Pathireidoo Lyrics

Aaloke Bihiwi Pathireidoo Lyrics

aloke bihivi patireyido asava itu vi sapireyido valalunu mala iye tava hetak tiye satanaki jivite jaya parada ve...// kalpanava pera se nata aharila kotuvila situ se ran kurulleku se yami piyabala sanasila situ se akase hiru deviyo hinahenava ape jaya parada ve// satanaki jivite... saktiyenma melove kavadada avaniti dinuve yukti darme anuva satya balavatva tedavatva rajave rayama nove dahavala ve niyadama se love jaya parada ve... satanaki jivite...