Aba Mal Renuwak Tharam Song Lyrics

Aba Mal Renuwak Tharam Sinhala Lyrics

aba mal renuvak taram ma gana senehe tibunanam ada me vilasa mata dukak numba mata deyida rattaran..// punsada taram nati vuvat atavaka sada taram vat numba mata eliya vuna nam numba mata eliya vuna nam aba mal renuvak taram ma gana senehe tibunanam ada me vilasa mata dukak numba mata deyida rattaran.. sagare taram nati vuvat tana aga pini biduva taram vat numba mata sisila vunanam numba mata sisila vunanam aba mal renuvak taram ma gana senehe tibunanam ada me vilasa mata dukak numba mata deyida rattaran..//