Adara Sulange Thaleta Nalawena Song Lyrics

Adara Sulange Thaleta Nalawena Sinhala Lyrics

adara sulange (adara sulange)taleta nalavena (taleta nalavena)pumci sarumgal suratali maadara sulangetaleta nalavenapumci sarumgal suratali maseda valavakapatali hemihitahuratal vennam hit ahase....//rosa pahati mudu mal mal hasunemutuvata hada kara pem pat liyavevidiya addara turuliya sevanepumci kumaruvek netu vehesenneadara sulange...sonduru mage hita kavuluva atarinobava soya gena pavi ennesumudu hadata mage dukak node obadinakadi ma oba satukara ganneadara sulange...//