Adara Thaaru Song Lyrics

Adara Thaaru Sinhala Lyrics

a... a... adara taru ma ha... ha... hada paru ayi samnguve nube lassana siri ru a... a... adara taru ma ha... ha... hada paru vihidi vihidi dilisi dilisi tibunata nubage avihinsaka ru mata saka situna mama dana sitiya harayana bava mama a malayi a... a... adara taru ma ha... ha... hada paru hinahi hinahi tutuvi tutuvi giyata vindavati kusa daka miyalu mata duka situna mata duka situna valapenu daka nuba hadava ladaru adara taru ma hada paru ayi sanguve nube lassana sihiru adara taru ma hada paru adara taru ma hada paru a... a... adara taru ma ha... ha... hada paru ayi samnguve nube lassana siri ru a... a... adara taru ma ha... ha... hada paru.....//