Bata Della Kala (Kiripalla) - Saman Lenin & Rohana Beddage

Bata Della Kala (Kiripalla) Song mp3
7639

Title
Bata Della Kala (Kiripalla).mp3
Size
3.45 Mb

<p>bata dalla kalairavalle hitiyaudu talle dat nati mi gonasiye pita bella kahanakana kokku nadayatakinitullo mi pani vunadarumallo rakinakirivadunu goyamatamaye ammapalla vina kala //loku amma kivvamaye ratti kellatakiripalla pennala me yakabata dalla kalairavalle hitiyaudu talle dat nati mi gona varamanda gahalaran gejji dalabarabage bande siyala //keviten talaladan elavapallana gamana yanne me gonabata dalla kalairavalle hitiyaudu talle dat nati mi gona</p>

Share This On:
fb    whatsapp    tw    msg