Buddhanu Bawena Sith Neth Pahan Wee - Nanda Malini

Buddhanu Bawena Sith Neth Pahan Wee mp3,Buddhanu Bawena Sith Neth Pahan Wee Lyrics, Buddhanu Bawena Sith Neth Pahan Wee Karoke without Voice

Title
Buddhanu Bawena Sith Neth Pahan Wee.mp3
Music
Unknow
Size
3.51 Mb


<p>buddhanubhavena sit net pahanvimet mal pipila mudita jalasenamva prabha lovtura rasmi malahela derana jana jayatu jaya mamgalanihela derana jana jayatu jaya mamgalanibuddhanubhavena sit net pahanvimet mal pipila mudita jalasenamva prabha lovtura rasmi malahela derana jana jayatu jaya mamgalanihela derana jana jayatu jaya mamgalanitanha upadana parideva viyakiagnana andure dalvi pradipehandava ruvan dal mamgalyaya pritihela derana jana jayatu jaya mamgalanihela derana jana jayatu jaya mamgalanibuddhanubhavena sit net pahanvimet mal pipila mudita jalasenamva prabha lovtura rasmi malahela derana jana jayatu jaya mamgalanihela derana jana jayatu jaya mamgalanibhṛmgavali rava pratirava namvabanda prasamsa jaya ketu kelidasatin gala kṣirapayasa dharahela derana jana jayatu jaya mamgalanihela derana jana jayatu jaya mamgalanibuddhanubhavena sit net pahanvimet mal pipila mudita jalasenamva prabha lovtura rasmi malahela derana jana jayatu jaya mamgalanihela derana jana jayatu jaya mamgalani</p>


Tag : Buddhanu Bawena Sith Neth Pahan Wee song, Buddhanu Bawena Sith Neth Pahan Wee song mp3, Buddhanu Bawena Sith Neth Pahan Wee mp3, Buddhanu Bawena Sith Neth Pahan Wee song mp3 download, Buddhanu Bawena Sith Neth Pahan Wee mp3 song download, Buddhanu Bawena Sith Neth Pahan Wee mp3 download, Buddhanu Bawena Sith Neth Pahan Wee lyrics, Buddhanu Bawena Sith Neth Pahan Wee mp3 song download free, Buddhanu Bawena Sith Neth Pahan Wee karaoke track